Styrelse

Till styrelsen valdes följande personer (klicka på namnen om du vill skicka mail till någon av dem)

Ordförande: Lennart Høyer tel 22 26 90 ( 1 år)

Sekreterare: Göran kristensson ( 2 år)

Kassör: Liselotte Andersson Midtöy tel 585 32 (1 år kvar)

Teknikansvarig: Torbjörn Haraldsson tel (omvald 2 år)

Ledamot: Kent Mossberg tel 22 24 52 (1 år kvar)

Ledamot: Kennet Edvadrsson tel 22 28 28 (1 år kvar)

Revisor: Inga-Lill Hermansson tel 918 11 (1 år)

Revisorsuppleant: Lisa André tel 631 29 (1 år)

Valberedning:

Kennet Andersson (1 år kvar) sammankallande, tel 22 21 02

Gunnar Eliasson (1 år kvar) tel 911 72

Titti Heritty (1 år)