Protokoll årsmöte och senaste styrelsemöte inlagt
länk till protokoll
Ny styrelse
Ordförande
Lennart Höyer (lår)
Seketerare
Göran Kristensson (2 år)
Kassör
Liselotte Andersson (kvar I år)
Ledamot
Torbjörn Haraldsson (omvald 2 år)
Ledamot
Kent Mossberg (kvar I år)
Ledamot
Kenneth Edvadsson (kvar 1 år)

Val av revisor:
lnga-Lill Hermansson (omvald) . Om hon ej kan gav stäman styrelsen mandat att utse en revisor

Val av valberedning:
Kenneth Andersson (kvar I år)
Gunnar Eliasson (kvar I år)
Titti Herrity (l år)
|
Driftavbrott
Vad gäller planerade driftavbrott i nätet se K-nets hemsida
http://www.kungalv.net/

Du hittar även länken på länksidan
|
Kvarts miljon ringer via sitt bredband
Först nu har ip-telefoni fått sitt verkliga genombrott i Sverige. Antalet användare har ökat till en kvarts miljon. I slutet av året väntas ytterligare 250 000 ha lämnat Telia och andra traditionella teleoperatörer för den nya billigare tjänsten. Det visar en färsk rapport hos Post- och telestyrelsen.
En kvarts miljon svenskar ringer i dag sina telefonsamtal via sitt bredband. Om ett år är de en halv miljon. Det borde ge Telia Soneras Sverigechef Marie Ehrling skrämselhicka.
Uttdrag från artikel i Ny teknik läs mer genom att klicka på länken
http://www.nyteknik.se/art/45555
|
Arkiv