Skatteavdrag
Beroende vem vi frågar på skattemyndigheten får vi olika svar. Det senaste var att varje husägare skall skicka in en signerad ansökan. Så nu har vi beslutat för att vi säkert skall få vårt skatteavdrag att vi skickar in era ansökningar tillsammans med en medlemslista och allt underlag för utgifterna.
Här finns blanketten om du inte har fått den i mailet
450803

Den skall fyllas i med namn och fastighet och under underlag för utgift skriver du "fakturaunderlag nr": redovisas i separat bilaga av föreningen utgift: 18 000
|
Arkiv