Förening
Protokoll årsmöte och senaste styrelsemöte inlagt
länk till protokoll
Ny styrelse
Ordförande
Lennart Höyer (lår)
Seketerare
Göran Kristensson (2 år)
Kassör
Liselotte Andersson (kvar I år)
Ledamot
Torbjörn Haraldsson (omvald 2 år)
Ledamot
Kent Mossberg (kvar I år)
Ledamot
Kenneth Edvadsson (kvar 1 år)

Val av revisor:
lnga-Lill Hermansson (omvald) . Om hon ej kan gav stäman styrelsen mandat att utse en revisor

Val av valberedning:
Kenneth Andersson (kvar I år)
Gunnar Eliasson (kvar I år)
Titti Herrity (l år)
|
Skatteavdrag
Hej
nu är ansökningarna inne hos Skattemyndigheten.

mvh
rolf
|
Skatteavdrag
Beroende vem vi frågar på skattemyndigheten får vi olika svar. Det senaste var att varje husägare skall skicka in en signerad ansökan. Så nu har vi beslutat för att vi säkert skall få vårt skatteavdrag att vi skickar in era ansökningar tillsammans med en medlemslista och allt underlag för utgifterna.
Här finns blanketten om du inte har fått den i mailet
450803

Den skall fyllas i med namn och fastighet och under underlag för utgift skriver du "fakturaunderlag nr": redovisas i separat bilaga av föreningen utgift: 18 000
|
Ny medlem
Hej
Vi har fått tillökning en ny medlem i Guddeby
Göran Kristensson
Vi hälsar honom välkommen
mvh
Rolf
|
Bet av kvartalsavgiften
Hej
vill bara påminna alla om att betalning av kvartalsavgiften är senast 31 januari för kvartal 1 2006
Medlemmar utan lån 150 sek
Medlemmar med lån 500 sek
BG 5804-7671 Brednet ek förening
mvh
Rolf
|
Styrelsemöte
Hej
Styrelsemöte imorgon måndag 16 januari kl 19.00
mvh
rolf
|
Betalningsperioder 2006
Kvartal 1: 15 januari
Kvartal 2: 31 mars
Kvartal 3: 30 juni
Kvartal 2: 30 september

utan lån: 150:-
inkl lån: 350:-
|
Arkiv